Çevirmenin Araçları

26.01.2015
Çevirmenin Araçları

İnsanlık tarihinin başlangıcından itibaren temel ihtiyaçların karşılanmasının ardından yeni ihtiyaçlar sürekli ortaya çıkmış, ihtiyaçların belirlenmesi ile daha yeni olanlar hep sırada yerlerini almıştır. Bu döngü yaşamın ilk belirtilerinden sonra her canlı için bir gerçeğe dönüşmüştür.
Yaşamımızın ilk dönemlerinde beslenme ile ortaya çıkan temel ihtiyaçlar dizisi, barınma, korunma, üreme, kendini gerçekleştirme gibi varyasyonlarla varlığını sürdürmeye devam etmiştir. İnsanlığın temel ihityaçları karşılandıkça ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar da temel ihtiyaç olarak kabul edilmiş ve olmazsa olmaza dönüşmüştür. İletişim de temel ihityaçlar listesine girmeyi başardıktan sonra kitleler arasındaki iletişimin sağlanması için sözlü ve sözsüz iletişimin araçları gelişmeye başlamıştır.
Teknolojinin ilerlemesiyle, çağlar sonrasında iletişimin temel unsurlarından biri çevirmen olmuştur. Çeviri ise özellikle kitleler ve uluslararası iletişimin en temel bileşeni olmuştur. Çevirmenin ve çevirinin iletişimin en temeline yerleşmesiyle çevirmenin kullandığı teknoloji ve buna bağlı araçlar da zamanla anlamlı bir değişiklik göstermiştir.
Yazının ortaya çıkmasıyla iletişimin başladığını varsayacak olursak en temel çevirmen aracı kâğıt ve kalemdir dersek yanılmış olmayız. Gördüğü, duyduğu bir metni yazıya dökmeyi dileyen çevirmen için bu anlamda kâğıt ve kalem vazgeçilmez olmuştur ilk dönemlerinde çevirinin. İlerleyen zamanlarda ise bilgisayar teknolojisinin hayatımızı ele geçirmesinin ardından bilgisayarlar, taşınabilir bellekler, yazıcılar, tarayıcılar, kameralar, fotokopi makineleri, elektronik sözlükler, e-posta adresleri, elektronik imzalar ve diğer teknolojik imkânlar çevirmenin en çok ihtiyaç duyduğu araçlar haline gelmiştir.
Günümüzde teknolojinin sağladığı araçlar da göz önünde bulundurulduğunda akıllı telefonlar, İnternet arama motorları, sözlükler (özellikle de elektronik sözlükler), çeviri belleği programları (bilgisayar destekli çeviri yazılımları) çevirmenlerin vazgeçilmez yol arkadaşlarıdır. Artık hiçbir çevirmen, teknolojisiz varlığı sürdürme olanağına sahip değildir.

Elifnur Adaletoğlu
Gösterim : 658
Aşağıdaki formu kullanarak yorum yazabilirsiniz