Çevirmenin Yapma(ma)sı Gerekenler

27.01.2015
Çevirmenin Yapma(ma)sı Gerekenler

İnsan yaşamı deneylerle ve deneyimlerle doludur. Deney ve deneyimin de temelinde denemek eylemi bulunur. Görgül bir meslek olan çevirmenlik ise tamamen bu eylem üzerine kurulmuştur. Yani, çevirmenin günler, haftalar, aylar ve yıllar içerisinde kazandığı deneyim metin üzerinde kendini çok net bir şekilde gösterebilir. Bu durum, Müşteri açısından çevirinin kalitesi olarak değerlendirilir çoğu zaman.
Çevirinin kalitesi hiç şüphesiz çevirmenle doğrudan ilişkilidir. Çevirinin kalitesi çevirmenin kazandığı meslek disiplini ile yakın ilişki içerisindedir. Ülkemizde ve tüm dünyada genellikle serbest meslek şeklinde icra edilen "çevirmenlik" mesleğinin profesyonelleri belirli ölçütler içerisinde hareket ettiklerinde metin kalitesi artacaktır. Bu yazımızda belirli bir kalitenin sağlanabilmesi için çevirmenin yapması ve yapmaması gereken hususlar irdelenecektir.

Çevirmenin Yapması Gerekenler
Zaman Yönetimi: Çevirmen, iyi bir zaman yönetimi ustası olmalıdır, çünkü hızla ilerleyen projeleri zamanında teslim ederek iyi bir takip sistemi oluşturmalıdır.
Takım Çalışması: Çevirmen, metnin ikinci okuması, kontrolü, uygunluğu, konusal değerlendirmesi açısından konunun uzmanları ve diğer çevirmenlerden oluşan bir takıma sahip olmalı ve bu takımla çalışmalarını sürdürmelidir.
Anadili İyi Bilme: Genellikle gözümüzden kaçar, ancak çevirmenlik özellikle anadilin çok iyi bilinmesine ve anadilin çok iyi yorumlanabilmesine kökten bağlıdır. Çevirmen, kullandığı her kelimenin anlamını tam olarak bilmeli, bilmediği kelimelerin anlamlarını mutlaka sözlüklerden kontrol etmelidir.
Doğru Kaynak Araştırması: Çevirmenler, bir konu ile ilgili uzmanlık kazanarak o konu üzerinde sürekli iyileştirme ve geliştirme çalışmaları gerçekleştirmelidir. Bunun için çevirmenler yazılı kaynaklardan doğruluğu konusunda şüphe bulunmayanları tercih etmelidir. Ansiklopedik bilgiler için araştırma yapılan kaynaklar çevirmen için en temel enstrümanlardır. Unutulmamalıdır ki; bilgi ancak doğru olduğu halde hazine niteliğindedir.

Çevirmenin Yapmaması Gerekenler
Kısıtlı Zamanda Çok İş: Seri üretimin ve hızlı ilerleyen teknolojinin insanları hizmet sektöründe hızlı hareket etmeye zorlamaktadır. Ancak, çevirmenlik mesleği "sıfır hata" ile kabul edilebileceği için çeviri ancak geniş zamanda iyi bir bilgi taraması ile gerçekleştirilebilir. Bu bağlamda, günlük standart bir seviyede çeviri hacmi tayin etmek doğru olmayacaktır. Çevirmenler, günlük belirli çalışma saatleri üzerinden hizmet vermelidir.
Rekâbetten Dolayı Fiyatları Kırmak: Genel anlamda tecimsel kalite parametrelerinden biri de maliyet etkinliktir. Ancak, bir işin daha ucuza gerçekleştirilebilmesi için bir çevirmenin fiyatları kırması sektörel gelişim açısından faydalı bir yaklaşım olmadığı gibi çevirmenin niteliklerini de iyileştirmeye yönelik değildir. Bu durumda çevirmenler ve çeviri firmaları fiyatları düşürerek değil sadece belirli konularda uzmanlık edinerek çalışmalar sürdürdüğünde sektörde bir değişiklik söz konusu olacaktır diye düşünüyoruz.
Uyku Zamanında Çalışma: İnsanoğlunun sağlığı için gerekli olan uyuma, dinlenme, beslenme ve spor yapma süreleri vardır. Çevirmenler, çalışma sürelerini sağlıklı kalabilecek şekilde ayarlamalıdır. Uyku zamanında çalışmak sağlık ve çeviri kalitesi açısından tavsiye edilebilecek bir yaklaşım değildir.

Emrah Büke

 
Gösterim : 804
Aşağıdaki formu kullanarak yorum yazabilirsiniz