Çevirmenler için Finansal Okuryazarlığa Giriş

14.03.2015

Çevirmenler için Finansal Okuryazarlığa Giriş

Dünyamızın en gözde mesleklerinden biri oldu çevirmenlik. Çalışma şartlarındaki esneklik, gelir elde etmedeki başarı, değişen dünyanın en hızlı şekilde ihtiyaçlarının karşılanmasında olan ihtiyaç ve daha çok sayıda gerekçesi var.

Meslek standartlarında genellikle insanları çevirmenliğe çeken kısım elde edilen kazançtır desek çok yanlış bir cümleyi söylemiş olmayız. Evet, bir çevirmen çok yüksek miktarlarda gelir elde edebilir. Çevirmenlerin gelirlerini daha da yükseltmeleri başka yazılarımızın konusunu oluşturabilir. Ama gelin biz bu yazımızda çevirmenler mevcut gelirlerini nasıl daha iyi yönetebilirler onu biraz irdeleyelim.

Bütçe Plânlama: Bakın Misalli Büyük Türkçe Sözlükte nasıl anlatılıyor "bütçe": Belirli bir süre içindeki gelir ve giderleri ayrıntılarıyla tasarlayıp denkleştiren hesap cetveli. Bu tanımdan hareketle çevirmenler için ilk ayrıntı şu olabilir: Gelir kalemlerinin tayin edilmesi. Örnek olarak şunu diyebiliriz: Bir serbest çalışan çevirmen ülkemizde, Mahkemelerden, Noterlerden, Polis Karakollarından, Tercüme Firmalarından, diğer ticari kuruluşlardan gelir elde edebilir. 

Gelir Türü ve Dönemi

Miktarı

Mahkeme 2015/7

...

Noterler 2015/7

...

Polis Karakolları 2015/7

...

Tercüme Kuruluşları 2015/7

...

Ticari Kuruluşlar 2015/7

...

Diğer 2015/7

...

 

Gider Türü ve Dönemi

Miktarı

Kira Bedeli 2015/7

...

Sağlık Harcamaları 2015/7

...

Reklâm Harcamaları 2015/7

...

Faturalar 2015/7

...

Bankalar 2015/7

...

Diğer 2015/7

...

 

Yukarıda görülen iki tabloda en basit haliyle bütçe görülmektedir. Ancak artık finansal okuryazarlık konusunda bilgi sahibi olmamız gerektiği konusunda bizim gibi düşünüyorsanız, gider tablonuza birkaç kalemin daha eklenmesi elzemdir. Bu kalemlerin arasında acil durum fonu, birikimler ve yatırımlar yer almaktadır. Yani tablomuz biraz daha uzayarak şu hale gelir:

Gider Türü ve Dönemi

Miktarı

Kira Bedeli 2015/7

...

Sağlık Harcamaları 2015/7

...

Reklâm Harcamaları 2015/7

...

Faturalar 2015/7

...

Bankalar 2015/7

...

Acil Durum Fonu 2015/7

...

Birikim 2015/7

...

Yatırım 2015/7

...

Diğer 2015/7

...

 

Tablomuza yeni eklenen kalemlerden acil durum fonunu biraz irdeleyelim. Öncelikle adından da anlaşılabileceği üzere daha öncesinde öngöremediğimiz ancak karşımıza çıktığında bizi zor durumda bırakma olasılığı bulunan haller için oluşturduğumuz bir fondur. İktisat bilimi ilkeleri ışığında bir değerlendirme olmayabilir ancak aylık gelirinizin küçük bir kısmını bu acil durum fonuna ayırabilirsiniz. Ancak, bu tutar düzenli olarak toplandığında yani her ay sabit kalacak şekilde toplandığında değerli olacaktır. Acil durum fonunda bilmemiz gereken bir diğer önemli husus ise bu fonun kesinlikle her an ve her yerden ulaşılabilecek bir şekilde toplanmasıdır. Biraz daha açmak gerekirse, bankaların vadeli hesapları yerine vadesiz ancak ATM'lerden anında çekilebilecek şekilde acil durum fonlarının toplanması zamanı geldiğinde bizi daha büyük harcamalardan koruyabilecektir. Birikim ve yatırım arasında temel farklılıklar olabilir. Yatırımları genellikle orta ve uzun vadeli olarak düşünebiliriz. Birikimler ise genellikle kısa vadeli hedefler için uygun tutarlardır. Ayrıca yatırımdan genellikle bir kârlılık beklentisi de vardır. Örnek olarak, günümüzde Bireysel Emeklilik Sigortası sistemine dâhil olan bir çevirmen, gelecek açısından bir yatırım yapmış olur. Ancak belirli bir hedef gözeterek toplanan nakdi ve gayri nakdi değerler ise birikimleri oluşturacaktır. Örneğin her ay düzenli olarak 50 TL toplayan bir çevirmen 2 yıl sonunda iyi bir reklâm çalışması için gerekli finansal birikimini sağlamış olabilir.

Borçlanmanın Değerlendirilmesi:  Bankacılık sisteminin gelişmesi ve banka ürünlerinin her geçen gün çeşitlenmesiyle çevirmenler, birikimlerini ve yatırımlarını tek bir hedefe yönelterek menkul ya da gayrimenkul değerlendirmesi yapmayı isteyebilir. Bu istek, bazen ihtiyaçların karşılanmasına yöneliktir. Aslında bu tür istekler sadece çevirmenlerin ya da bazı meslek gruplarının değil tüm bireylerin tercih ettiği yöntemlerden biridir. Menkul ve gayrimenkuller ile değerlendirme yapmak üzere borçlanma belirli ölçütleri karşıladığı sürece makul sayılabilir. Bu ölçütlerden birincisi ve en önemlisi bize göre bankaların ve diğer finans kuruluşlarının uygulayacakları faiz oranlarıdır. Çok küçük meblağlar bile toplamdaki faiz oranları bağlamında yüksek tutarlar olarak karşımıza çıkabilmektedir.

İstek/İhtiyaç Analizinin Yapılması: Sıkı reklâm kampanyalarıyla günlük hayatımızın tamamını elinde tutan satış ve pazarlama işlemleri, bazen hepimizi gereğinden fazla ya da daha lüksüne zorlayabiliyor. Bu bağlamda, finansal okuryazarlığın ilk önerisi olarak "10 saniye" kuralından bahsedeceğiz ancak onun öncesinde bir malın ya da hizmetin ihtiyaç mı ya da istek mi olduğuna karar verirken o mal/hizmet ile ilgili kısa bir değerlendirme yapmalıyız. Bu değerlendirme için şu soruları sorabiliriz:

 

Evet

Hayır

Bu malı/hizmeti aldığımda değişecek olan bir durum var mı?

 

 

Varsa Nelerdir? (Lütfen belirtiniz.)

 

 

 

Bu mal/hizmet olmazsa yaşam standardım değişecek mi?

 

 

Bu mal/hizmet olmadan yaşamımın geri kalanına devam edebilir miyim?

 

 

Bu mal/hizmet için yeterli birikimim var mı?

 

 

Bu mal/hizmet satın alındığında mali yönden zorluk yaşayabilir miyim?

 

 

Bu malı/hizmeti aynı kalitede daha ucuza alabileceğim kaynakları araştırdım mı?

 

 

Bu mal/hizmet benim için lüks mü?

 

 

Daha uygun mal/hizmetlerle aynı işleve sahip olabilir miyim?

 

 

 

10 Saniye kuralı: Yukarıda belirtilen hususları iyice analiz ettiniz ve harcama yapma kararı verdiniz. Şimdi bulunduğunuz yerde derin bir nefes alın, gözlerinizi kapatın. 10 saniyeniz var. Yukarıda belirtilen soruları değerlendirin, aklınızda küçük bir şüphe bile varsa o an için harcama kararını öteleyebilirsiniz. Harcama kararını verdikten sonra her türlü ayrıntının zihninizde net olarak oluşması gerekir. Aksi halde, gereksiz bir harcama ile geleceğinizden başka ihtimalleri götürmüş olabilirsiniz. Üstelik bunu size günlük hayatta yapabileceğiniz en küçük harcamalar için bile söyleyebiliriz. Bu yolu yürüyebilir miyim? Aracımla mı gideyim? Bu tür soruların cevaplarından bile önemli birikimleri elde edebilmeniz mümkün.

Yatırımlarımız: Her insanın bütçeyle ilişkisi var aslında. Cebinde küçük miktarlar bulunan bir çocuk da artık mantıklı bir bütçeyle hareket ederek üzerinde daha uzun süre para bulunmasını sağlayabilir. Bunun yanında biz çevirmenler yatırım yaparken şu yöntemleri deneyebiliriz:

Yöntem

Hedef

Risk

Getiri

Vadeli Hesap ile Yatırım Yapmak

Orta

Düşük

Az

Bireysel Emeklilik Sigortası

Uzun

Yok

Yüksek

Pay Senedi ile İşlem Yapmak

Uzun

Düşük-Yüksek

Yok-Az-Orta-Yüksek

Altın Yatırımı Yapmak

Uzun

Düşük

Yok-Az-Orta-Yüksek

Girişimcilik ile İşletme Açmak

Orta-Uzun

Düşük-Yüksek

Yok-Az-Orta-Yüksek

       

Yazımızın sonuna gelirken bu metnin okuyucularına şu tavsiyede bulunalım: Yatırımlar, her ay düzenli olarak ve bütçemizin belirli bir oranını oluşturmalıdır. Çok dikkat edilmese de gelirimizin belirli bir kısmını ise düzenli olarak birikimlerimize ayırmalıyız. Bunun yanında ülkemizde yaygın yapılan hatalardan biri arkadaş tavsiyesi ile çeşitli finansal araçların denenmesidir. Hiçbir yatırım aracını sadece arkadaş tavsiyesi, okunan birkaç makale ve izlenen programlara dayanarak kullanmamalıyız.

Hepinize bol kazançlı ve iyi yönetilen bir finansınızın olduğu çalışma hayatı dilerim.

 

Emrah BÜKE

 

Gösterim : 839
Aşağıdaki formu kullanarak yorum yazabilirsiniz