KAMUDA MÜTERCİM VE TERCÜMAN İSTİHDAMI

31.07.2015

KAMUDA MÜTERCİM VE TERCÜMAN İSTİHDAMI


Bu yazı kamu sektöründe çalışmayı planlayan çevirmen adaylarına ithafen özet bilgileri ihtiva etmektedir.
Kamu sektöründe çevirmenler“Mütercim” ve “Tercüman” unvanıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak ihtiyaca göresözleşmeli ve kadrolu istihdam edilmektedir. Kamu kuruluşlarının çevirmenleri sözleşmeli veya kadrolu olarak çalıştırmalarındaki belirleyici unsur kurumun personel istihdam politikasına göre değişmektedir.
“Mütercim” ve “Tercüman” unvanıyla kamuya atanacak personel için üniversitelerin başta Mütercim-Tercümanlık lisans bölümü olmak üzere, diğer yabancı dil ağırlıklı eğitim veren dil edebiyat, filoloji ve nadiren eğitim bilimlerinin dil üzerine olan lisans programlarından mezun olan kimseler tercih edilmektedir. Kamu sektöründe en çok kabul gören ve çeviri ihtiyacı duyulan diller İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça ve Rusça olarak sıralanabilir, bunun yanı sıra TRT, Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı gibi bazı önemli kurumlarda diğer dillerde çeviri yapan personelin istihdamı da söz konusudur.
Kamuda görev yapacakünvanlı personelin atamaları genellikle çift yıllarda yapılan ve genel memur atamaları olarak bilinen KPSS sınavlarına göre gerçekleştirilir.KPSS’ye giren “Mütercim” ve “Tercüman” adaylar bu sınav sonucunda aldıkları “KPSS P3 (Genel Kültür - Genel Yetenek)” puanı ile mesleğe atanırlar bu şekilde atanan personel kadrolu olarak çalışmaktadır. Genel atamalarda “P3” puanlarının yanı sıra istihdama çıkılan kadrolar için kurumlar özel şartlar da isteyebilmektedir. “Mütercim” ve “Tercüman” ünvanlı personel için aranan özel şartlar arasında genellikle eski adı Kamu Personeli Dil Sınavı (KPDS) olan Yabancı Dil Sınavı’ndan (YDS)A (90 puan ve üzeri), B (80-90 puan arası), C (70-80 puan arası) düzeyinde yeterlilik aranabilir.
Çift yıllarda yapılan KPSS sınavı sonucu genel atamayla yerleştirilen “Mütercim” ve “Tercüman” unvanlı personel dışında, kamu kurumları kendi belirledikleri şartlarda ihtiyaca göre sözleşmeli olarak çevirmen alımı yapmaktadır.Bu şartlar arasında sözleşmeli çalışmak isteyen başvurucular içerisinde seçim yapmayı sağlayan KPSS, YDS, kurum tarafından ilgili dillerde yapılacak yazılı-sözlü çeviri sınavı, mülakat gibi aşamalar bulunmaktadır.
Kamuda istihdam edilen “Mütercim” ve “Tercümanlar”; KPSS sınavlarına aşina olanlar tarafından sıklıkla bilinen ve “B” kadro olarak tabir edilen kadro genel idari kadrolarda görev yapmaktadırlar. Kamu sektöründe çalışan Mütercim ve Tercümanlar Genel İdare Hizmetleri (GİH) sınıfında istihdam edilmektedir.Kamuda görev yapmakta olan Mütercim ve Tercümanlar görevleri icabı mezun oldukları alandan edindikleri mesleki bilgilerini kullanan meslek elemanlarıdır. Ayrıca, Avrupa Birliğine katılım sürecinde çeviri ile ilgili iş ve işlemler giderek daha da önemini arttırmakta ve her geçen gün açık, açılması muhtemel veya açılacak olan fasıllarla ilgili resmi ve gayr-ı resmi yazışma, toplantı, seminer ve projeler gibi gelişmelerin kamu ayağındaki çeviri işlemleri bu alanda çalışan mütercimler tarafından yürütülmektedir.

 

Evren Barut

 

Gösterim : 6703
Aşağıdaki formu kullanarak yorum yazabilirsiniz